Pocetna Pitajte dr Esmu Sadrzaj dr Esma Nasi partneri Slike BH beba

e-mail beba.ba

www.beba.ba = pitajte dr Esmu

 

Prva on-line interaktivna stranica za roditelje    Postavite pitanje dr Esmi Cemerlic Zecevic      Posjetite nase partnere      Zasto moje dijete place vise nego druga dijeca       Koja je hrana najbolja za moje dijete      Sta da radim kada dijete ima visoku temperaturu ....

 

Pocetna
Nazad
Plac jednogodisnje bebe

 

RAST I RAZVOJ DIJETETA OD 6 DO 12 MJESECI 

Druga polovina prve godine je ključna za rani razvoj jezika. Dijete mnogo prije razumije jezik nego što sam progovori, ali prvo mora slušati druge  i razumjeti šta govore. To je  osnovno.

Dijete je zainteresirano i aktivno komunicira sa roditeljima, a da ne koristi riječi. Smatra se da su emocije te koje pokreću dijete da progovori.

 

SAVJETI RODITELJIMA

 

ne potcjenjujte  važnost slušanja govora,

ukoliko je u prvoj godini aktivno uključeno u  zbivanja u okruženju, društveni život porodice i osobe u okrizenju mu poklanjaju pažnju, ispoljavaju pozitivne emocije,  dijetetova reakcija su prve riječi koje će uslijediti ranije.

 

SEDAM DO DEVET MJESEC

 

Govor je razrađeniji, nižu se novi slogovi lu-lu-lu, koji se kombinuju u  aha-di-da-bu-ma, to je  signal da je blizu  formiranja riječi. Dijete je zadovoljno.Uživa u svom uspjehu  i  zabavlja  se ispuštanjem različitih glasova.U želji da privuče pažnju odraslih ispusta sve više i više glasova.

 

SAVJET RODITELJIMA

 

dijete treba da razumije šta mu se želi reći, a zatim ga učiti govoriti

 

Počinju finije radnje  prstima. Koristiti prste i palčeve za držanje predmeta. Zainteresirano je za učenje. Dotiče predmete, uzima u ruke, drži. Da bi naučilo o predmetu mora ga staviti  usta, da sazna šta može uraditi sa tim i kakvog je ukusa. 

 

SAVJET  RODITELJIMA

 

u  ranom periodu  pokrete dijete uči gledanjem i imitiranjem, 

da savlada preciznije pokrete  treba još mnogo da nauči,

potrebno mu je više vremena da nauči koristiti svoje ruke nego da prepozna neko lice.

 

SJEDENJE

Uporna vježba sjedenja je dala rezultat , kako se približava osam mjeseci stiće snagu, sjedi samostalno, manje mu treba pomoć odraslih i vlastitih ruku .

Mahanje rukom je interesantno i nastavlja se,posebno ako je vezano za izlazak.

 

SAVJET  RODITELJIMA

 

Nagon za sjedenje  je ugrađen u normalan proces razvoja dijeteta.

Važno je  pružite bebi priliku da vježba sjedenje i držanje ravnoteže.

 

PUZANJE

Pored samostalnog sjedenja počinje i puzanje .Trudi se  da odigne  stomak sa poda, podigne koljena ispod sebe i odgurne  se  rukama. 

Najčešće puže unazad. Nakon što stekne snagu i  puzanjem kreće prema naprijed. Neka djeca pužu na standardan način na koljenima i rukama, kasnije otkriju da se brže mogu kretati na stopalima i rukama.

 

KRETANJE

Na početku sedmog mjeseca ne može nositi svoju težinu niti se samo  kretati naprijed.  Uz pomoć i pridržavanje može pokretati naprijed jedno po jedno stopalo . To je početak hodanja. Približavanjem devetom mjesecu stajanje je učvršćeno. Naslanja  se na osobu koja  ga drži i nastavlja sa  skakutanjem. Uči uspravljanje.

 

SAVJET   RODITELJIMA

 

dijete postaje svijesno da će  mu stajanje na stopalima pomoći da napravi iskorak prema naprijed.

 

PLAKANJE 

U drugoj polovini prve godine djeca rijeđe plaču nego ranije.Izgleda kao da se lakše nose sa svakodnevnicom. Umjesto da  zaplaču, nagli  pokreti ili  jaki glasovi ih zasmijavaju. Nezadovoljstvo iskazuje tihim jecajućim zvukovima. Ipak ako  roditelji ne shvate njihove poruke na vrijeme  protestvuju plačem.  

 

TJEŠENJE

Iako samopouzdaniji, nije neobično da djeca ovog uzrasta pokazuju strah koji se za roditelje čini neosnovan. Reakcije treba prihvatiti kao takve i poštovati. Neku djecu je lako utješiti, a najviše vole  sisati svoje prste i treba ih pustiti. Dobro je tješiti  dijete laganim ritmičkim pokretima kao primjer je staviti dijete na rame i polako tapšati, ili ljuljuškati.

U drugoj polovini prve godine dijete sve više postaje svjesno da stvari ne samo da imaju imena nego i svoju funkciju. Ova svijest je rani oblik mašte.

 

UZRAST OD 9 DO 12 MJESECI

 

PRVE  RIJEČI

 

Ukoliko sredina u kojoj  dijete odrasta  pokaže  veći interes,  utoliko će se ranije javiti i prvi svjesni glasovi. U situacijama kada se nešto radi oko dijeteta stalno ponavljati šta se radi i pokazivati kako se radi. 

Uvijek koristiti prepoznatljive riječi i izgovarati ih pravilno. Ponavljati i dijetetovo ime. Važno je slušati i diječiji jezik, to je njegova riječ i dijete je nudi. Obavezno odgovarati  na bebine riječi, to je  njoj motiv da govori. Beba sa  kojim se mnogo priča kasnije će postati pričalica. Dijete koje odrasta u tišini nema o čemu ni da razgovara.

Kako se približava kraj dvanaestog mjeseca dijete je dobro ovladalo  kontrolom pokreta.Ne ispušta samo predmete nego ih i baca. Postavlja predmete na određeno mjesto. Lagane male lopte koristi za bacanje. Sitnije predmete  stavlja  u posudu i istresa.

 

SAVJETI RODITELJIMA:

 

za sve navedene aktivnosti potrebno je mnogo vježbe i vremena,

važno je da dijete posmatra kako odrasli koriste ruke,

podstičite ga da koristi ruke tako što mu dajete razne predmete da hvata,

da usavrši fine pokrete prstima, treba mu davati i komplikovane predmete ,

stalno posmatranje mu pomaže da shvati da iako predmeti nisu u njegovom vidokugu ipak postoje.

pokažite dijetetu kako da obavljaju korisne stvari : da se hrani,da pere ruke ,skida odjeću,

veliku pažnju posvetite veličini predmeta sa kojim se dijete igra,

opasni su mali predmeti koje može staviti u usta te se tako zagrcnuti i progutati

 

STAJANJE 

Savladalo je  sjedenje. Napredak u učenju pokreta  ohrabruje dijete i ono svakim danom pokazuje sve više vještine i snage. Da bi moglo  koristiti noge dijete treba da kontroliše leđa i kukove. Čim osjeti da je sposobno dijete će  se uspraviti i stajati. Uz malo iskustva  dijete će uskoro steći dovoljno samopouzdanja da se polako spusti sjede pomažući se rukama. Međutim to je velika avantura jer i padne. Kasnije nauči da ispruži ruke i dočeka se čim osjeti da će pasti. U ovom uzrastu može preuzeti kontrolu stopala i izdržati svoju punu težinu mada su koljena još savijena. Teško održava  ravnotežu. 

 

HODANJE

Hodanje  zavisi o motivacije  dijeteta. Jedan dio dijece će hodati  prije prve godine, a drugi tek u drugoj. Od toga ne zavisi  razvoj drugih područja. Otkriće nazavisnog hodanja uvodi dijete  u novu  fazu razvoja ličnosti. Od jutra do večeri dijete paradira kroz prostor,  a prestaje tek kada padne od umora. Cijeli prostor koji ga okružuje je pod njegovom kontrolom , tako a može izabrati šta će istraživati. Ponašanje je lakomisleno što odgovara uzrastu, tako da upada i nevolje. Jedna od nevolja su i padovi. 

 

SAVJETI RODITELJIMA:

 

najveći broj dijece  prije navršene godine nauči da uz pridržavanje za stabilan predmet       

uspravno stoji na podu.

zakašnjenje u puzanju  ne treba zabrinjavati,

ne treba zabrinjavati ni ako puzanje izostane,

neposredno nakon što savlada stajanje dijetetu ostaje da svlada  sjedanje ,

stajanje i hodanje zavisi od samopouzdanja dijeteta,

kada počinje stajati i hodati mogu se očekivati i padovi ,

učestali padovi remete samopouzdanje i odgađaju hodanje,

dijete mora naučiti da sjedi, a kasnije da stoji i hoda, 

jedan broj dijece će se uspraviti i kružiti okolo prije prve godine, a drugi će to uraditi tek u drugoj godini.

 

POMJERANJE    PREDMETA

Za sve ove aktivnosti potrebna je emotivna podrška i ohrabrenje od osoba iz okruženja.

Veliki je interes za predmete u okruženju.Voli  se igrati sa stvarima koje se pomjeraju, a  hvatanje  predmeta u pokretu predstavlja mu veliko zadovoljstvo.Interesantno je i otkrivanje razlika među predmetima. Puzanjem se kreće za novim predmetima,posebno su intresantni predmeti koji se kotrljaju da ih gura. Sakuplja predmete i stavlja u posudu pa kasnije istresa. Sa svakim predmetom će provesti nekoliko minuta. Tek u dobi od dvanaest mjeseci  jedan predmet može zaokupiti njegovu pažnju čak i petnaestak minuta. 

SAVJETI RODITELJIMA:               

radoznalost je pokretač svih aktivnosti djeteta, 

podržite dijete u njegovoj radoznalosti,

mada trebate podržavate radoznalost djeteta ne dozvolite da uništava predmete, i ugrožava vlastitu sigurnost,

način na koji pristupate ranim incidentima polažete temelje buduće discipline

 

     

e-mail:

Informacije i pitanja: drEsma@beba.ba
Podrska korisnicima: Safet@beba.ba